Coachen wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn echter wel mogelijkheden om de kosten van een traject wat te kunnen drukken:

Vanuit PGB:  in sommige gevallen kan coaching vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) worden betaald. Dit is een geldbedrag waarmee zelf zorg, hulp en begeleiding kan worden ingekocht. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u denkt in aanmerking te komen voor zorg, hulp of begeleiding, kunt u zich zelf bij het CIZ melden.

Via de inkomstenbelasting: als particulier heb je de mogelijkheid om kosten voor coaching inclusief BTW af te trekken als ‘scholingskosten’, mits het doel van het traject is gericht op het verwerven van arbeid én er sprake is van een ambitieuze leerdoelstelling. Neem contact op met de Belastingdienst voor meer informatie. Zelfstandig ondernemers kunnen de kosten voor coaching aftrekken als ‘bedrijfskosten’.

UWV: ontvang je een uitkering? Dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via de werkgever: heeft jouw werkgever een opleidingsbudget gereserveerd voor werknemers? Dan zou daar van uit de kosten voor een coach traject kunnen worden betaald. Deze liggen vaak lager dan de kosten van een opleiding. Een groot voordeel is verder dat een coachtraject veelal maatwerk is, wat als effectiever wordt ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of PZ/HR afdeling naar de mogelijkheden. Raadpleeg ook de CAO van jouw organisatie voor mogelijkheden als uren inzetten en het delen van de kosten.

Via de Arbodienst van je bedrijf: Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Vind ons op Social Media

X